Projektjeink

Folyamatban lévő projektjeink

BAR: Optikai stratégiai tervező és nyilvántartó rendszer fejlesztése a Netvisor Zrt.-nél

A kedvezményezett neve: Netvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Projekt azonosító száma: BAR-1.1.1-22-2022-00037
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.07.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.05.31.
Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 895 932 088 Ft
A megítélt támogatás összege: 627 152 462 Ft

A szakmai készültségi fok az 2. mérföldkő eléréséig: 68 %
A pénzügyi készültségi fok az 2. mérföldkő eléréséig: 61%

A tervezett optimalizáló modul nagymértékben testre szabható a számos hálózati topológiai szabvány és előírás betarthatósága, valamint kifinomult ármodellek alkalmazhatósága érdekében.

A beépített optimalizáló motor magas teljesítménnyel és pontossággal a Point-to-Point, GPON, HFC, AETH és VDSL hozzáférési hálózati technológiákat támogatja.
Számos konkurens termékkel szemben egy olyan flexibilis optikai tervező rendszer kialakítása a cél, amely nagy végpontszámú NGA hálózatok optimalizált tervezésén túl, képes legyen magas rendelkezésre állású, országos méretű, transzport hálózatok esetén (geo-redundáns tartalék útvonalak meghatározása a sérülékenység minimalizálása érdekében) is tervezési feladatokat ellátni.

A stratégiai tervezés a megfelelően részletes tervezési adatokkal kiegészítve tovább vihető a kiviteli tervezés szintjére. Célunk a piacon ennek az iránynak az implementálásával egyedi megoldást biztosítani a konkurens termékekkel szemben, amely így a részletes kiviteli tervezés tevékenységét is támogathatja.

A megvalósuló rendszer térinformatikai adatbázisra épülve képes lesz különböző forrásokból származó térinformatikai adatokat tárolni, valamint biztosítja a megjelenítendő térképi és nyomvonal adatok WEB GUI által történő kiolvasását.Az 1. mérföldkőben elért célok, elvégzett tevékenységek

A hálózatok tervezéséhez kifejlesztett támogató eszközeinket korábban a meglehetősen merev és költséges GE SmallWorld térinformatikai rendszerbe integráltuk. A döntés mellett az állt, hogy a SmallWolrd sokáig piacvezető szerepet játszott be világ szinten a térinformatikai nyilvántartások tekintetében. Jelen fejlesztéssel ezeket a meglévő és fejlesztés alatt álló tervezéstámogató eszközeinket tudtuk egy központi, saját fejlesztésű flexibilis, vékony kliensű alkalmazásba helyezni, ezzel is biztosítva, hogy gyorsabban, rugalmasabban (az ügyféligényekhez jobban igazodva) és versenyképesebb árazással tudunk a felmerülő üzleti lehetőségekre reagálni.

Az 1. mérföldkő elsődleges célja tehát a vékonykliensű (webes) alkalmazás fejlesztése volt, hogy interaktív módon, (elsődlegesen) térképen vizualizálva alkalmazhassuk a meglévő, nagy hatékonyságú, automatikus és optimalizált tervezés biztosító hálózattervező alkalmazás-motorjainkat.

Célunk volt a piacon a stratégiai tervező motorunk a fent ismertetett, új fejlesztésű tervező keretrendszerbe illesztett implementálásával, hogy egy egyedi megoldást biztosíthassunk a konkurens termékekkel szemben.

Az 1. mérföldkő során a NETvisor fejlesztésével kiváltásra kerültek, a korábbi SmallWorld termékre épülő adatbázisok és rendszerek, ezáltal a NETvisor stratégiai tervező modul fejlesztése függetlenedik a külső harmadik fél termékétől.

Az egyedileg lefejlesztett rendszerelemek, már az új piaci igényekhez, a legújabb technológiákhoz alkalmazkodva kerültek kialakításra. Továbbá a SmallWorld-re támaszkodó komponensek egy régebbi, zárt, saját programnyelven megalkotott terméke teljes mértékben kiváltásra került. Eredményként előállt a – korábban a SmallWorld vastagkliensbe ágyazott, a SmallWorld folyamatokra és SmallWorld adatbázisra implementált – stratégiai tervező rendszer saját független vékonykliensű környezete és saját térinformatikai adatbázis sémája. Ez számszerűsíthetően: 1 stratégiai tervező modul.

A 2. mérföldkőben elért célok, elvégzett tevékenységek

A hálózatok tervezéséhez kifejlesztett támogató eszközeinket korábban a meglehetősen merev és költséges GE SmallWorld térinformatikai rendszerbe integráltuk. A döntés mellett az állt, hogy a SmallWorld sokáig piacvezető szerepet játszott be világ szinten a térinformatikai nyilvántartások tekintetében. Jelen fejlesztéssel ezeket a meglévő és fejlesztés alatt álló tervezéstámogató eszközeinket tudtuk egy központi, saját fejlesztésű flexibilis, vékony kliensű alkalmazásba helyezni, ezzel is biztosítva, hogy gyorsabban, rugalmasabban és versenyképesebb árazással tudunk a felmerülő üzleti lehetőségekre reagálni.

A végtermék az első mérföldkő során kialakított rendszerelem döntéselőkészítő folyamatait vitte tovább, melyet automatizált folyamatokkal, algoritmusok mentén egy sokkal részletesebb tervezési megjelenítéssel, egy mélyebb - és professzionálisabb - szintű hálózattervezési támogatást valósít meg. Egy hálózat fejlesztési beruházás során ezekkel a komponensekkel tervezőrendszerünk már a kiviteli tervezést is képes lehet támogatni.

Célunk volt a tervezési folyamatoknak a lehető legnagyobb mértékű automatizálása és intuitív informatikai eszközökkel történő támogatása, növelve az épülő hálózat hatékonyságát, csökkentve a tervezési időt, az anyagköltségeket és a hibalehetőségeket.

A végtermék automatizált folyamatokkal, algoritmusok mentén egy sokkal részletesebb tervezési megjelenítéssel, egy mélyebb - és professzionálisabb - szintű hálózattervezési támogatást valósít meg. A kiviteli tervező modul a közös keretrendszert alkalmazva a stratégiai tervezéssel, akár együttes, akár elkülönített funkcionalitással teljes értékű eredményterméket testesít meg.

Eredményként előállt az egy termékbe integrált stratégiai és kiviteli tervező rendszer saját független vékonykliensű környezete és saját térinformatikai adatbázis sémája. Ez számszerűsíthetően: 1 kiviteli tervező modul.


Mutass többet

Megvalósított projektjeink

Piaci KFI: Az infokommunikációs infrastruktúrák életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer, illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00203
Kedvezményezett neve: NETvisor Zrt.
A megítélt támogatási összeg: 197.217.585 Ft
A projekt kezdési dátuma: 2021. szeptember 01.
A projekt záró dátuma: 2023. augusztus 31.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében a NETvisor Zrt. kutatásfejlesztést valósított meg, melynek célja volt, hogy az infokommunikációs infrastruktúrák életciklus menedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer,

illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzéséhez a projekt keretében a meglévő tervező és üzemeltetéstámogató eszközeit, új elemekkel bővítse, továbbfejlessze és egy egységes rendszerbe integrálja.A projekt részletes célja volt:

A projekt keretében elvégzett feladatok a hálózatok optimalizált tervezése és üzemeltetése holisztikus megközelítését képviselik, ahol a teljesítménymonitorozás és a hálózattervezés szinergikusan egy robusztus és alkalmazkodó távközlési infrastruktúrát hoz létre. A prediktív elemzéstől az egységes keretrendszerekig és felhőalapú megoldásokig ez a törekvés a hálózatok teljes életciklusát támogatja és digitalizálja, ezzel innovatív módon megújítva a hálózatok kezelését, biztosítva, hogy agilisak, hatékonyak és rugalmasak maradjanak a változó igényekkel és kihívásokkal szemben.

A teljesítménymonitorozás területén jelentős előrelépés a predikciós és anomália-detektáló keretrendszer bevezetése. Ez a keretrendszer proaktív őrszem, amely kihasználja az adatelemzés erejét a lehetséges problémák előrejelzésére és a hálózaton belüli rendellenességek gyors észlelésére. A várt viselkedéstől való eltérések azonosításával felhatalmazza a hálózati rendszergazdákat megelőző intézkedések megtételére, ezáltal növelve a hálózat megbízhatóságát. A telemetriai adatgyűjtő előkészítése kulcsfontosságú lépés a különböző hálózati összetevőkből származó valós idejű adatfolyamok rögzítésében.

A hálózattervezésben a többrétegű hálózati modell biztosítja a hálózatok valóságnak megfelelő reprezentálhatóságát. A továbbfejlesztett átviteltechnikai- és hozzáférési hálózat tervezést optimalizált módon tervező algoritmuskészletek, magas rendelkezésre állású, hatékony hálózatok megvalósítását teszik lehetővé. Az egységes keretrendszer és adatcsere interfészek biztosítják a szinergiát, a felhőalapú, multi-tenant szolgáltatási keretrendszer pedig egyszerűsíti a hálózattervezést a nagyobb hatékonyság érdekében.

A projekt időtartama során az alábbi eredményeket értük el:

A kutatási-fejlesztési projekt eredményeként létrejött hálózattervező és üzemeltetéstámogató, önállóan is piacképes termékek, illetve az azok integrálásával kialakítható, a hálózatfejlesztési projektek teljes folyamatát támogató rendszer használata azon infokommunikációs szolgáltatók, közművállalatok, pénzintézetek, kormányzati- és állami vállalatok, intézmények továbbá hálózatépítők és rendszerintegrátorok számára kiemelten fontos, amelyek a működésükhöz, szolgáltatásaik nyújtásához üzletkritikus, komplex hálózati infrastruktúrákat fejlesztenek és üzemeltetnek.

Hálózattervezés munkacsoport: Az első mérföldkőben elkészült kutatási- és specifikációs anyagok alapján kifejlesztésre került a többrétegű hálózati modell. A korábban implementált magas rendelkezésre állást biztosító transzport- és optimális hálózati struktúrával bíró hozzáférési hálózati tervező algoritmusok továbbfejlesztései a kitűzött elvárásoknak megfelelően megvalósult, és a hálózattervező rendszerükbe történő integráció eljárásai is elkészültek. A hálózatok rendelkezésre állását kalkuláló algoritmusok adaptálva lettek a tervezőrendszerünkbe. Saját üzemeltetés támogató (műszaki nyilvántartás, hálózatfelderítő és teljesítmény monitorozó) rendszereink és tervezőrendszerünk közötti adatcserét és kollaborációt biztosító interfészek és egységes keretrendszer kialakításra kerültek. A kutatási-fejlesztési projekt eredményeként létrejött egy a hálózattervező és üzemeltetéstámogató, önállóan is piacképes termékek, illetve az azok integrálásával kialakítható a hálózatfejlesztési projektek minden ciklusát támogató rendszer.

Üzemeltetéstámogatás munkacsoport: Elkészült az első mérföldkő során használt teszt rendszer tapasztalataira alapozva az anomália detekciós keretrendszerünk. Az alkalmazás egy elosztott architektúrájú rendszer, amely képes a kialakított modelljének köszönhetően többféle forrásból is adatok fogadni és azokon alapvetően háromféle algoritmust futtatni: kiinduló modellt előállítani (tipikusan neurális hálózatokat használó algoritmusok esetében), amely megtanulja a kapott mérés mintázatát; statisztikai és tanuló alapú algoritmusokat futtatni, anomália detekciós céllal; illetve a mérések nagyobb halmazát elemezve ajánlást adni a használandó algoritmusról és annak ún. hyperparamétereiről. Az anomália detekciós keretrendszer egy teljeskörű környezetet biztosít mind ezen algoritmusok futtatásához, mind azok fejlesztéséhez és az eredményeik megtekintéséhez. Emellett a keretrendszer csatlakozik a PVSR monitorozó rendszerhez, így képes onnan konfigurációs és mérési adatok fogadására, illetve vissza is tudja adni a megtalált anomáliákat és azokat a PVSR a saját rendszerén belül meg is tudja jeleníteni. Ezeken felül elkészült a PVSR monitorozó rendszerhez egy telemetria adatgyűjtő modul is, amely két protokoll feldolgozását valósítja meg: a gNMI protokollt és a Cisco Modell-driven Telemetry-t.


Mutass többet

VKE: Vállalati környezet IoT keretrendszerének létrehozása

Partnereinkkel, a BME Automatizálási Tanszékkel és a CS-Process Mérnöki Kft-vel kidolgoztunk egy menedzselt IoT keretrendszert, amelynek segítségével a termelővállalatok gyorsan és költséghatékonyan tudják tevékenységüket átalakítani vagy bővíteni a negyedik generációs digitális elveknek megfelelően.

A keretrendszer lehetővé teszi az ipari léptékű elosztott szenzor- és vezérlő-hálózatok kialakítását azzal, hogy biztosítja a hálózatok hosszú távú működéséhez és hatékony használatához szükséges egységes és egymással szorosan integrált szoftver komponenseket.

Kiemelt célunk az volt, hogy a keretrendszer támogassa a szenzoros és vezérlő kommunikációs technikák diverzitását, azaz alkalmas legyen publikus és privát, vezetékes és rádiós, nagy és csekély adatforgalmú, valamint az ezeket vegyesen használó szenzorhálózatok megvalósítására is.

A rendszer megkülönböztető jellemzője a fokozott üzem- és adatbiztonság garantálása a rendszerhierarchia minden szintjén, újdonsága pedig a hatékony üzemeltethetőség, a privát és szolgáltatói környezetben való, több szakterületet lefedő alkalmazhatóság együttese.

NAPA-WINE: P2P TV távközlési vonatkozásai

A Netvisor fontos feladatot teljesített az Európai Unió FP7-ICT-2007 programjához tartozó, a lezárult P2P TV távközlési vonatkozásait vizsgáló NAPA-WINE projektben, ahol több európai egyetemmel és vállalattal dolgoztunk együtt.

A különféle P2P streamelési lehetőségek hatását és a Napa-Wine megközelítés hatékonyságát (a hagyományosabb megközelítésekhez képest) vizsgáltuk valódi streaming kliensek valós körülmények között történő futtatásával.

ECONET: Energiatakarékos hálózatok

Alapító tagként vettünk részt az EU 7-es számú Keretprogramja által támogatott ECONET (low Energy COnsumption NETworks) projekt fejlesztési munkájában, ahol a kutatás lényege, hogy a hálózati eszközöket illetően olyan új technológiákat, integrált vezérlési követelményeket és mechanizmusokat fejlesszünk és teszteljünk, amelyek energiát takarítanak meg oly módon, hogy a hálózati kapacitásokat és erőforrásokat dinamikusan igazítják a pillanatnyi forgalmi terheléstől és felhasználói igényektől függően, miközben átfogóan biztosítják a szolgáltatás minőségét.

mPlane: Internet átfogó mérése és monitorozása

A 2012 novemberében indult és 16 konzorciumi tag – távközlési szolgáltató, egyetem, nagy és kis-közepes vállalat – együttműködésével a projektben az Internet teljesítmény- és rendelkezésre állási problémáinak okait kutattuk.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal

Back to top